کش مرورگر چیست ? کَش‌های (Caches) مرورگر یا به اصطلاح Temporary InternetFiles به معنای "فایل‌های موقت اینترنتی"، فایل‌های موقتی‌ای که درواقع کپی‌هایی از فایل‌های مرورشده قبلی مانند تصاویر هستند و در مرور سریع‌تر اینترنت به کاربر کمک می‌کنند.
آیا فردا تعطیل است